För detta behövs "apliknande" plockare. Höjderna är mellan 4-6 meter.