Innan dess ska mögeldrabbade klasar sorteras bort. Dåliga druvor påverkar slutresultatet negativ.