Efter detta moment kan vinmakaren pusta ut för några dagar. Innan dess har prover tagits för att fastställa sockerhalten och justeras vid behov