Druvsorten "Rondo" i långa banor, strax innan skörden