Kaj med hustru är med och pressar druvmassan
efter jäsningen.